ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.เสือหึง เรื่องประกวดราคางานก่อสร้างคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออกหมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ม.ค. 2564
2 ประกาศอบต.เสือหึง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ม.ค. 2564
3 ประกาศ ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-11 สายบางพาตะวันออก หมู่ที่ 2 บ้านบางพา ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2564
4 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ธ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ*ถ.172-03 สายหน้าอบต.เสือหึง-คลองบ้านฉางม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้่างประจำปีพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ต.ค. 2563
7 ประกาศอบต.เสือหึง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กอสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.172-12 สายดอนโพรง-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองเพ็งกรอง ตำบลเสือหึง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ก.ย. 2563
8 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 ก.ย. 2563
9 ประการราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 ก.ย. 2563
10 ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved