ข่าว : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด  : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     

     
รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้
     
https://www.saerhung.go.th/datacenter/detail.php?news_id=1578
     

     
https://www.saerhung.go.th/datacenter/detail.php?news_id=1580
     
ผู้แจ้งข่าว : ปลัด อบต. ประกาศเมื่อ :
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved