ข่าว : เป็นตำบลที่น่าอยู่ ตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความแข็มแข็งทุกครอบครัว สร้างการเรียนรู้ทุกหมู่บ้าน

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ อบต.เสือหึงผู้แจ้งข่าว : อบต.เสือหึง ประกาศเมื่อ :
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved